PS schrijfretraite

Oproep voor deelname aan PS schrijfretraite

voorafgaand aan ORD 2019

De redactie van Pedagogische studiën(PS) organiseert voorafgaand aan de ORD in Heerlen een schrijfretraite. Tijdens deze retraite krijg je de gelegenheid om feedback te vragen aan de ervaren auteurs uit de redactie op wetenschappelijke manuscripten. De retraite zal plaatsvinden op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni 2019 in Heerlen. De deelnemers aan de retraite zullen geplaatst worden in kleine schrijfgroepjes om doelen te stellen en elkaar van feedback te voorzien op hun manuscripten. Deze schrijfgroepjes zullen worden gefaciliteerd door redactieleden van PS. Het grootse gedeelte van de retraite zal bestaan uit tijd om actief en individueel te schrijven aan het eigen manuscript. Het doel van deze retraite is om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de voortgang van het manuscript. Dit betekent onder andere dat je dataverzameling en analysefase zijn afgerond voordat je deelneemt aan de retraite en dat je bent begonnen met het schrijfproces. Deelnemers zullen worden geselecteerd op basis van een draft manuscript wat zij hebben ingestuurd van tevoren en  waaraan zij zullen werken tijdens de schrijfretraite.

Wat gaan we doen?

De schrijfretraite staat in het teken van het schrijven aan je manuscript en het krijgen en verwerken van feedback op je manuscript van je mede-deelnemers en van de facilitator van de groep waarin je bent ingedeeld. Daarnaast geef je binnen je groep feedback op het manuscript van je mede-deelnemers. In het programma is naast de feedback-besprekingen dus veel tijd is ingeruimd voor het individueel schrijven aan je manuscript.

Voorafgaand aan de schrijfretraite wordt je concept manuscript doorgestuurd  naar de facilitator en je mede-deelnemers in je feedbackgroep. Tijdens de eerste groepsbespreking worden afspraken gemaakt over wat je doelen zijn voor de tweedaagse met betrekking tot je manuscript. Hieronder vind je een concept programma. Dit is een concept, maar geeft een indicatie wat we van plan zijn.

Conceptprogramma

Maandag 24 juni

10:00 uurWelkom, kennismaking en uitleg programma
10:30 uur1ste groepsbespreking en feedback
11:00 uurTijd om te schrijven/ verwerken van feedback
13:30 uurLunch
15:00 uur2de groepsbespreking en feedback (indien relevant)
15:30 uurTijd om te schrijven
18:00 uurBorrel
18:30 uurDiner gezamenlijk

Dinsdag 25 juni

10:00 uur3de groepsbespreking en feedback
10:30 uurTijd om te schrijven/ verwerken van feedback
13:30 uurLunch
15:00 uur4de groepsbespreking en feedback
15:30 uurTijd om te schrijven
18:00 uurGezamenlijke afsluiting en evaluatie met borrel
18:30 uurDiner (optioneel)

Richtlijnen voor deelname

Om deze tweedaagse schrijfretraite tot een succes te maken is het van belang dat je met het schrijfproces begonnen bent. Dat wil zeggen dat je dataverzameling en analyse afgerond zijn. Bij het indienen van een voorstel tot deelname vragen we je daarom om een kort overzicht van waar je studie over gaat en in welke fase van de studie je bent als de retraite begint. Daarnaast vragen we je aan te geven welke data verzamelingsmethode(s) en analysemethode(s) je hebt gebruikt. Dit is om je in te delen in een groep met gelijksoortige studies en met een facilitator die ervaring heeft met dergelijke studies.

Criteria voor indienen

We vragen je om voor 25 maart 2019 een voorstel in te dienen. Het voorstel mag je schrijven in het Nederlands of in het Engels. Gebruik in totaal niet meer dan 500 woorden (excl. Referenties, tabellen en figuren). Geef ons relevante informatie zodanig dat we goed kunnen inschatten wat jij nodig hebt tijdens de schrijfretraite.

  • Samenvatting/ abstract (200 woorden)

Beschrijf kort wat het onderwerp, doel en onderzoeksvraag is van je studie. Geef aan wat de relevantie is van jouw studie en de boodschap die je wil overdragen in je manuscript.

  • Methode (200 woorden)

Beschrijf kort welke dataverzamelingsmethode je hebt gebruikt en op welke manier je jouw data hebt geanalyseerd. Wees hierin specifiek. Eventueel kan je in een tabel een kort overzicht geven van het soort van resultaten die je reeds hebt.

  • Welke schrijffase ben je? (50 woorden)

Geef kort aan in welke fase van het onderzoeksproces je nu bent en waar in het schrijfproces je bent als de retraite begint. Wat ga je in de tussentijd, tussen nu en de schrijfretraite doen?

  • Waar ligt jouw uitdaging? (50 woorden)

Geef kort aan waar de uitdaging voor jou ligt in het schrijfproces, of in deze studie.

Als je wordt toegelaten voor deelname dan vragen we je om voor 3 juni 2019 een eerste draft van je manuscript waaraan je wilt gaan werken op te sturen. Dit werkdocument zal worden rondgestuurd binnen je feedback groep en aan de facilitator van je groep.

Data

Indienen voorstel25 maart 2019
Uitsluitsel deelname18 april 2019
Opening registratie18 april 2019
Indienen eerste draft 3 juni 2019
Sluiting registratie3 juni 2019

Registratie

De registratie fee voor deze tweedaagse schrijfretraite wordt binnenkort gepubliceerd. Deze fee wordt gebruikt om de onkosten te dekken van locatie en catering.