Kom over de Brug

Op 26, 27 en 28 juni 2019 vinden in Heerlen de Onderwijs Research Dagen plaats.

 

Op de ORD2019 presenteren onderwijsonderzoekers hun werk. Het thema dit jaar is Onwijs Onderwijs! In dat onwijs onderwijs proberen we de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten door een brug te slaan tussen het onderzoek gepresenteerd op de ORD en het onderwijsveld. Om dit handen en voeten te geven heeft de ORD al een aantal jaren een extra programmaonderdeel ‘KOM OVER DE BRUG’. In dit onderdeel wordt vooral vanuit best practices gekeken naar hoe we het onderwijs op basis van onderzoek en in samenwerking met onderzoekers verder kunnen ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen.

 

Dit jaar is het onderwerp van het KOM OVER DE BRUG-programma van de ORD2019: Het vergroten van studiesucces.

Veel onderwijsinstellingen hebben de ambitie om leerlingen en studenten succesvoller te laten studeren. Succesvoller wordt dan gedefinieerd als vermindering van studievertraging en studie-uitval. Onderwijsinstellingen baseren zich daarbij onder meer op wetenschappelijke literatuur en leiden daaruit onderwijskundige ontwerpprincipes af voor hun maatregelen en activiteiten. Er worden veel ervaringen opgedaan in uiteenlopende onderwijssectoren en het KOM OVER DE BRUG programma biedt een platform voor uitwisseling en het opdoen van nieuwe inzichten.

 

Het programma heeft uiteenlopende werkvormen, zoals een tweetal rondes met interactieve workshops waarin best practices worden gepresenteerd, en een afsluitende paneldiscussie waarin workshopsleiders en deelnemers aan het programma de discussie met elkaar voeren. Het programma start met een keynote die de verschillende aspecten van studiesucces belicht.

 

Het ‘KOM OVER DE BRUG’-programma vindt plaats op donderdag 27 juni,parallel aan de ORD-onderzoekssessies. Meer informatie over de inhoud van het programma komt binnenkort beschikbaar.