Promovendi pre-conferentie

09.30-10.00Ontvangst en registratieOU Tent
10.00-10.15OpeningOU Tent
10.15-10.30Naar de workshopsruimten
10.30-12.00Workshops
12.00-13.00LunchOU Tent

Zoals gebruikelijk organiseert het VPO-bestuur een pre-conferentie voor promovendi, voorafgaand aan de ORD. De pre-conferentie vindt plaats op woensdag 26 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur, in de ochtend voorafgaand aan de ORD (inclusief lunch).

 

Er worden verschillende workshops gegeven op de pre-conferentie. In deze workshops wordt ingegaan op mogelijk uitdagende aspecten van het promotieproces en/of zaken die van waarde zijn voor na uw promotie:

1. Hoe bereid je je proefschriftverdediging voor? | OU Pretoria 1.12

Harry Stokhof

 

Harry Stokhof, Cum Laude gepromoveerd in juni 2018, gaat in deze workshop in op de vragen van de deelnemers over de proefschriftverdediging. Het publiek wordt uitgenodigd om eerst in groepjes een vragenbrainstorm te houden over een aantal aspecten ten aanzien van de proefschriftverdediging. Het gaat dan over aspecten als:

 • het proefschrift
  • afronden
  • redactie en opmaak
  • drukwerk en distributie
 • promotiecommissie
  • samenstelling
  • rol promotoren
  • feedback
 • planning
  • route van manuscript naar proefschrift
  • lees- en promotiecommissie
  • planning datum
 • voorbereiding verdediging
  • anticiperen op vragen
  • proefpromotie
  • lekenpraatje
  • reageren op vragen tijdens verdediging

Op basis van deze vragen van de deelnemers zal Harry ingaan op het proces om je proefschrift succesvol af te ronden en te verdedigen, op basis van zijn eigen ervaringen en discussie met de deelnemers.

2. NRO - Subsidies, aanvraagprocedures en de Kennisrotonde | OU Bologna BG BOL

Jorike Baarda, Desirée de Langen en Ruud Strijp

 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs in Nederland. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen onderwijsprofessionals op scholen en wetenschappelijke onderzoekers te verbeteren. Een belangrijke voorziening voor die verbinding is de Kennisrotonde.

 

Deze workshop biedt inzicht in verschillende activiteiten van het NRO met daarbij ruime aandacht voor de NRO-subsidierondes en aanvraagprocedures. Tips voor het indienen van een subsidievoorstel komen aan bod. Deze worden besproken aan de hand van een bij het NRO in te dienen samenvatting van een (concreet of fictief) onderzoeksvoorstel voor een van de NRO-subsidierondes. In een of twee subgroepen worden de samenvattingen besproken en komen belangrijke aandachtspunten en tips voor het indienen van een onderzoeksaanvraag naar voren. Hiervoor vragen we de deelnemers van te voren een samenvatting op te stellen.

 

Ook ontdek je in deze workshop hoe je via de Kennisrotonde jouw expertise kunt ontsluiten. Zo kan je met jouw kennis honderden tot duizenden onderwijsprofessionals bereiken. Deelname aan de Kennisrotonde biedt een waardevolle ervaring en een verrijking van je CV.

 

VOORBEREIDINGSOPDRACHT

 

Opdracht: Schrijf een samenvatting (al dan niet van een fictief onderzoeksvoorstel) van circa 200 woorden voor een van de volgende NRO-subsidierondes:

 

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 600.000 voor een project van 4 jaar.

Criteria waarop een aanvraag wordt beoordeeld: Wetenschappelijke kwaliteit (40%), Wetenschappelijke betekenis (20%), Past performance en track record (20%) en Programmatische betekenis (20%).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 450.000 voor een project van twee tot drie jaar.

Criteria waarop een aanvraag wordt beoordeeld: Wetenschappelijke kwaliteit (30 %), Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30 %), Kwaliteit consortium (20 %) en Kennisbenutting (20 %).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 500.000 voor een project van drie jaar.

Criteria waarop een aanvraag wordt beoordeeld: Praktijkrelevantie (50%) en Wetenschappelijke kwaliteit (50%).

Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 100.000 voor een project van anderhalf jaar.

Criteria waarop een aanvraag wordt beoordeeld: Praktijkrelevantie (40%), Wetenschappelijke kwaliteit (40%) en Kwaliteit van het consortium (20%).

 

Raadpleeg de programmapagina’s op de website van het NRO om een indruk te krijgen van het onderzoeksprogramma.

Deelnemers worden verzocht hun samenvatting uiterlijk 17 juni 09.00 uur te mailen naar opro@nro.nl. Vermeld daarbij bij welke subsidieronde de samenvatting hoort.

3. Research positions abroad | OU Pretoria 1.10

Jan Vermunt & Nicolette van Halem

 

Ambieer jij een wetenschappelijke functie in het buitenland? Of zou je graag tijdens je PhD-traject een periode op een buitenlandse universiteit willen werken?  Tijdens deze workshop gaan professor Jan Vermunt en PhD student Nicolette van Halem met jullie in gesprek over netwerken in het buitenland, research visits, mogelijke financieringen & scholarships, en internationale carrièremogelijkheden. Jan Vermunt is professor in Professional learning and Educational innovation en verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn carriere heeft hij aan meerdere universiteiten gewerkt in binnen- en buitenland, waaronder de universiteit van Cambridge. Nicolette van Halem is PhD student aan de VU en werkt nu een jaar aan de Universiteit van San Diego. Eerder werkte zij drie maanden als academic visitor in Cambridge.
De workshop belooft een interactieve sessie te worden, waarbij ook de gelegenheid wordt geboden om via Skype in gesprek te gaan met een aantal postdocs en PhD’s die nu in het buitenland werken.

4. Theatre Skills* | OU Pretoria 1.11

Artesc

 

So there you are. Facing a lecture theatre filled with fellow scientists. They have already had six talks – the only thing they want is a coffee break. That’s when you would be glad to have the theatre skills at hand to help you make the coming fifteen minutes a success.

 

But where to begin? 
In this 1,5 hour workshop you will get to know the basic ideas that can make your performance work in the scientific arena. Discover the secrets from theatre and investigate the impact of subtle changes in your performance. Last but not least, you will learn what it takes to keep the attention of the audience and do justice to the content at the same time.

5. Open Science and Reproducibility* | OU Bologna BG Seneca

Alexandra Sarafoglou

 

There is a movement going on in making research results more accessible and reproducible, to make science better and more efficient. Are you also interested in making your research more open? In this workshop Alexandra Sarafoglou will give a small recap about the reproducibility crisis, explain the importance of distinguishing confirmatory and exploratory research, and dedicate a fair amount of time on practical tips and exercises on how to increase the transparency in your research reports and how to write a good preregistration document. If time permits, she will give some practical advice on how to set up an Open Science Community at your own university, to create a support network.

* Workshop 4 and 5 are free of charge for ICO members who participated in the National Spring School earlier this year. These workshops are offered as an alternative for the canceled workshops during the NSS.

 

Mocht u uw workshopkeuze nog niet hebben doorgegeven, kunt u dat via dit formulier doen.

We gebruiken voor de pre-conferentie dezelfde locatie als voor de ORD zelf, zodat u na de lunch direct door kunt naar de openingssessie.

 

Tot dan!

Het VPO bestuur

 

De kosten voor deelname aan de Promovendi pre-conferentie bedragen € 15,00 (incl. lunch). U kunt u hiervoor afzonderlijk inschrijven, maar u kunt zich hiervoor ook registreren in combinatie met de ORD.

Registreren